PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS - řasa na řasu


Prodlužování řas je moderní metoda pro docílení perfektních řas. Jedná se o aplikaci, kdy se lepí jedna řasa umělá na řasu přírodní. Růstový cyklus přírodních řas není narušen tím, že vybereme nejvhodnější typ, délku a tloušťku řas umělých. Přírodní řasy se nám stále obnovují, proto doporučuji chodit každé 3 - 4 týdny na doplnění.

Cena nových řas  cca 75 min. 900 Kč

Doplnění řas 400 Kč - 500 Kč dle náročnosti a stavu řas

Odstranění řas 20 min. 150 Kč 

Doplnění řas se provádí pouze při dostatečném počtu řas z minulé aplikace a to min. 25 řas, pokud je počet řas nedostatečný aplikuje se nový set řas. 

Eyelash Extension 

 Eyelash Extension is a modern method for achieving perfect eyelashes. It is an application where one synthetic eyelash is glued to the natural eyelash. The growth cycle of natural eyelashes is not disturbed by selecting the most appropriate type, length, and thickness of synthetic eyelashes. Natural eyelashes still grow back, which causes the false eyelashes to fall off,  so I recommend going every 3 - 4 weeks to fill in.  

Price of new set appr. 75 min. 900 CZK

Fill in 400 CZK - 500 CZK /depending on condition of eyelashes

Removal 20 min. 150 CZK

Fill in eyelash extension is only possible with sufficient number of eyelashes from previous applications and it is at least 25 eyelashes, unless new set of eyelashes extensions will be applied.